Sempozyum

Sempozyum Tarihi: 14 -15 -16 Haziran 2021

Düzenleme Kurulu: Doç. Dr. Fevzi Kasap, Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çetin Özkan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Dr. Serkan Fundalar, Öğr.Gör. Murat Cem Acaralp

KÜLTÜR VE SİNEMA İLİŞKİSİ - İLİNTİSİ; SİNEMA DİLİNDE KÜLTÜR

  • Sinemada Kültürel Dil ve Anlatım
  • Sinemanın Kültürel Dönüşüme Katkısı
  • Ülkeler ve Kültürler; Sinemasal İz Düşümleri
  • Sinema – Kent Kültürü İlişkisi
  • Türk Dünyasındaki Ülkeler Kapsamında, Sinemasal Sorunlar
  • Sinemada Alt Kültür, Göç Temalı Filmler ve Sorunlar

Yazım Kuralları
Dergiye gönderilecek makale ve kitap incelemelerinde, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.

Ana başlık 16 punto Türkçe, 14 Punto İngilizce ve koyu (bold); “Öz” ve “Abstract” başlıkları 12 punto ve koyu (bold); öz ve abstract 12 punto olmalıdır. Ana metin 10 Punto ve iki yana hizalı (justify) verilmelidir.

Temel başlıklar tamamen büyük harflerle ve koyu (bold); alt başlıklar ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sonraki alt başlıklar ise, sadece ilk harfi büyük ve italik olacak şekilde verilmelidir. İstenildiği kadar alt başlık kullanılabilir. Tüm başlıklar 12 Punto olmalıdır.

Çalışmada, giriş, ana metin ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Çalışma ile ilgili, 3-6 arası anahtar kelime/keywords verilmelidir.

Soldan ve üstten 3; sağdan ve alttan ise 2,5 boşluk bırakılmalıdır.

Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi, dipnotlu ya da dipnotsuz kaynak gösterimi yöntemlerinin her ikisini de benimsemektedir.

Dipnotsuz kaynak gösterimi Paragraf içerisinde kaynak göstermek isteyen yazarlar, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA formatını kullanmalıdır. Bu yöntemle ilgili detaylı bilgi için http://www.apastyle.org sitesine müracaat edilebilir.

Dipnotlu kaynak gösterimi Dipnotlu kaynak gösteriminde akademik çevrelerde genel kabul gören şartlara uymak esastır.