Kurullar

Onur Kurulu

 • Prof. Dr. İrfan S. GÜNSEL - Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
 • Prof. Dr. Mustafa KURT - YDÜ Rektör Yrd.- İletişim Fakültesi Dekan Vek.
 • Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ - YDÜ Rektör Yrd.- Mükemmeliyet Merkezi Bşk.
 • Menderes DEMİR - Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı
 • Prof. Dr. Muhsin KAR - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Elchin BABAYEV - Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili
 • Prof. Dr. İbrahim YOLDAŞOV - Kazaki Milli Al Farabi Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Akan ABDUALİYEV - Kazakistan Jürgenov Milli Sanat Akademisi
 • Prof. Dr. İbrahim YOLDAŞEV - Özbekistan-Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Refik POLAT - Karabük Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Hanım Ceyran MAHMUDOVA - Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi
 • Sefer CANOSKİ - Amerika Fon Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı
 • Engin ÇAĞLAR - FİLM-SAN Vakfı Başkanı

Yürütme Kurulu:

 • Doç. Dr. Fevzi KASAP (Başkan)
 • Menderes DEMIR
 • Dr. Öğretim Görevlisi Zuhal Çetin ÖZKAN
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk ÇELIK
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem KASIMOĞLU
 • Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOLUNAY
 • Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün AKSOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Serkan FUNDALAR
 • Öğr. Gör. Murat Cem ACARALP
 • Öğr. Gör. Zeyde Yalıner ÖREK
 • Hayri ÇÖLAŞAN
 • Orhan ÖZKILIÇ - Near East Technology (NET) / Web Yazılım Geliştirme - Takım Lideri

Bilim Kurulu:

 • Prof. Dr. Ayhan BIBER - Arel Üniversitesi - İstanbul
 • Prof. Dr. Aytekin CAN - Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bahire Efe ÖZAD - Doğu Akdeniz Üniversitesi - KKTC
 • Prof. Dr. Fatoş SILMAN – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC
 • Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ – Selçuk Üniversitesi – Konya
 • Prof. Dr. Oğuz MAKAL – Beykent Üniversitesi – İstanbul
 • Prof. Dr. Önder ERKARSLAN – Yüksek Teknoloji Enstitüsü – İzmir
 • Prof. Halil YOLERI – Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
 • Prof. Dr. Simber Rana ATAY - Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Bülent GÖKSEL
 • Prof. Dr. Mehmet KOSTUMOĞLU - Dokuz Eylül Üniversitesi. - İzmir
 • Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU- Trakya Üniversitesi. - Edirne
 • Prof. Dr. Tolga GÜYER - Gazi Üniversitesi. - Ankara
 • Prof. Dr. İncilay YURDAKUL - Uşak Üniversitesi. - Uşak
 • Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR - Bursa Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şefik GÜNGÖR - Yaşar Üniversitesi. - İzmir
 • Prof. Dr. Belkıs TARHAN - Lefke Avrupa Üniversitesi - KKTC
 • Prof. Dr. Elif Asude TUNCA – Lefke Avrupa Üniversitesi- KKTC
 • Prof. Dr. Oğuz ADANIR
 • Prof. Ünlen DEMİRALP
 • Prof. Dr. Yusuf YURDİGÜL - Atatürk Üniversitesi - Erzurum
 • Prof. Dr. Faruk KALKAN - LAÜ, KKTC
 • Prof. Dr. Abdülhüseyin LALE - Tebriz, Çerh-i Nilüfer-i Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nermin GÜRHAN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat
 • Doç. Dr. Fevzi KASAP - YDÜ, KKTC
 • Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ - LAÜ, KKTC
 • Doç. Dr. Naka NIKSIC - Belgrat Üniversitesi - Sırbirstan
 • Doç. Dr. Onur BEKIROĞLU – 19 Mayıs Üniversitesi - Samsun
 • Doç. Dr. Lokman ZOR – Niğde Üniversitesi – Niğde
 • Doç. Dr. Metin ÇOLAK – Ege Üniversitesi - İzmir
 • Doç. Dr. Safura BORIBAEVA - Kazakistan Al Farabi Milli Üniversitesi - Kazakistan
 • Doç. Dr. Naka NIKSIC – Belgrat Üniversitesi – Sırbistan
 • Doç. Dr. Tutku AKTER – Doğu Akdeniz Üniversitesi - KKTC
 • Doç. Dr. Sabire SOYTOK - Dokuz Eylül Üniversitesi. - İzmir
 • Yrd. Doç. Dr. Kamil Kanipek - YDÜ, KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk ÇELIK - YDÜ, KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOLUNAY - YDÜ, KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Özen ÇATAL - YDÜ, KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem KASIMOĞLU - YDÜ, KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı - YDÜ, KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün AKSOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Emrah ONAT - Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
 • Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇETİN ÖZKAN - Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
 • Dr. Berin YOCA - Çukurova Üniversitesi , Adana
 • Dr. Serkan FUNDALAR - YDÜ, KKTC
 • Dr. Vali GJINALI - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak TÜRTEN - Karabük Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Stambulbek MAMBETALIYEV - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Artıkpay SÜYÜNDÜKOV - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
 • Öğr.Gör. Murat Cem ACARALP
 • Öğr. Gör. Zeyde Yalıner ÖREK - YDÜ, KKTC