Önemli Tarihler

Sempozyuma Son Başvuru: 30 Mayıs 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 10 Haziran 2021

Sempozyum Tarihi: 14-15-16 Haziran 2021

Sempozuma katıllım ücretsizdir.

Bildirilerin sunumu dijital olarak (Google Meet) üzerinden yapılacaktır.

Sempozyum sonunda tam metin bildiriler Yakın Doğu Üniversitesi ve TDGF tarafınfadan “Tam Metin bildiri kitabı” olarak yayınlanacaktır.

Bildirilerini makale olarak yayınlatmak isteyen yazarlar hakem sürecinden geçtikten sonra ücretsiz olarak yayınlatabileceklerdir.