Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Oğuz Adanır
Konferans konusu: Kültür- Zihniyet ve Sinema Arasında Karşılıklı Etkileşim
Tarih: 14 Haziran 2021 Pazartesi
Saat: 11:00

Oğuz Adanır Kimdir?
Prof. Dr. Oğuz Adanır 1951 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini yine bu şehirde tamamladı.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Fransa'da Paris Sorborne Üniversitesi'nde yaptı. "Televizyonun Az gelişmiş bir Ülke Üzerindeki Etkileri" isimli doktora tez çalışmasıyla buradaki eğitimini tamamladı.

Oğuz Adanır, 1979 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV, Bölümü'nde; 1985 yılından itibaren ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör olarak yine aynı üniversitede görev yapmıştır. Adanır, 2018 yılındaki emekliliğine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

"Senaryo Yazarlığı" ve "Sinema Göstergebilimi"'nin yanı sıra Türkiye'de ilk kez "Simülasyon Kuramı"yla ilgili dersler vermiş, Jean Mitry, Christian Metz ve Jean Baudrillard gibi dünyaca ünlü kuramcıların Türkiye'de tanınmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Yazarın Sinema, İletişim ve Kültür konularında yayınlanmış pek çok araştırma, incelemesinin yanı sıra; İşitsel ve Görsel Anlam Üretimi, Sinemada Anlam ve Anlatım, Kültür, Politika ve Sinema, Çağdaş Türk Toplumu ve Kültürü Üzerine İronik Bir Varsayım, Eski Dünya'ya Yeni Bir Bakış, Kuramsal Bir Deneme Kitap I-II-III, Kapitalizmin Öncesi Evrensel Kültür/ Zihniyetten Günümüze/ Osmanlı ve Ötekiler gibi özgün çalışmaları; Sinema Estetiği ve Psikolojisi (Jean Mitry), Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu (Jean Baudrillard), Foucault'yu Unutmak (Jean Baudrillard), Üretimin Aynası (Jean Baudrillard), Simülakrlar ve Simülasyon (Jean Baudrillard), Sinemeda Anlam ve Anlatım Üzerine Denemeler (Christian Metz) gibi çevirileri vardır.

Antropoloji'den Psikanaliz'e, Göstergebilim'den Sosyoloji'ye, Ekonomi ve Tarih'ten, Simülasyon Kuramı ve Dilbilim'e kadar uzanan geniş bir yelpazede bilimsel bir bilgi birikimine sahip olan bir yazar ve bilim adamıdır.

Prof. Dr. Serdar Öztürk
Konferans konusu: Türk tarihinde kahvehane mekanı örneğinde alternatif bir kamusal alan: Duygulanımsal kamusal alan
Tarih: 15 Haziran 2021 Salı
Saat: 11:00

Serdar Öztürk Kimdir?
Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi, Türkiye’nin toplumsal ve kültürel tarihi ile sinema sosyolojisini ve felsefesini konu alan yedi kitabı ve iletişim sosyolojisi ile ilgili bir çeviri kitabı bulunmaktadır. Öztürk son yıllarda sinema felsefesine yoğunlaşmış, konuyla ilgili bir dizi çalışma yayınlamış ve yurtdışında dersler vermiştir. Uluslararası alan ve Ulakbim TR indeksli elektronik hakemli dergi SineFilozofi’nin kurucusu ve yayıncısıdır. Dergi etrafında her yıl sinema ve felsefe sempozyumları düzenlemektedir.

Lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Yük-sek Lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlayan Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Andreas Treske
Konferans konusu: Çevrimiçi Video
Tarih: 16 Haziran 2021 Çarşamba
Saat: 11:00

Andreas Treske Kimdir?
Medya sanatçısı ve film yapımcısı kimlikleriyle tanınan Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Andreas Treske, Münih Sinema ve Televizyon Üniversitesi mezunudur. Etkileşimli medya enstalasyonlarıyla uluslararası sergilerde yer aldı, filmleri Cannes, Berlin ve Venedik gibi prestijli festivallerde gösterildi. The Inner Life of Video Spheres ve Video Theory: Online Video Aesthetics or the Afterlife of Video başlıklı kitapların yazarıdır. Video Vortex ve CILECT üyesidir. Sinema, belgesel, kısa film prodüksiyonu, video sanatı ve dijital medya alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.