Dijital Sergi

Seçici Kurul

 • Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu
 • Doç. Dr. Fevzi Kasap
 • Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara
 • Dr. Serkan Fundalar
 • Gazi Yüksel (Fotoğraf Sanatçısı)
 • İlke Veral Güngör (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Orhan Cem Çetin (Fotoğraf / Görsel Sanatçı)
 • Arş. Gör. Fuat Boğaç Evren
 • Hüseyin Aşkaroğlu (Akademisyen)
 • Sergilenecek fotoğraflar Türk Dünyası Ülkelerinin Kültür, Göç, İnsan, Yaşayış ve Aile Kavramları konusunda olacak ve dijital platformda yayınlanacaktır.
 • Gönderilecek fotoğraflar jpg formatında kısa kenarı 30 cm boyutunda ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
 • Katılımcılar sergiye renkli veya monokrom olmak üzere en az 3 (üç) en çok 5 (beş) eser verebilirler.
 • Fotoğraflar doğrudan fotoğraf estetiğine sahip olmalı, bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş olmamalıdır.

Yasal Uyarılar:

 • Katılımcı, sergileme için e-posta yoluyla gönderdiği fotoğrafın kendine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durum, kural ihlali sayılacağından başvuru reddedilecektir.
 • Sözü edilen duruma ilişkin kural ihlali tespitinde, geriye dönük karar da verilebilecek ve katılımcı değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirildikten sonra, sadece kabul edilen fotoğraflar için bildirimde bulunulacaktır.
 • Sergiye gönderilen fotoğrafta bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kurum ve/veya Kurumlar (Yakın Doğu Üniversitesi ve Paydaşlar) yarışmaya gönderilen fotoğrafların içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Katılımcının kendine ait olmayan bir fotoğrafı sergiye göndermesi ve değerlendirmeye sunması kural ihlali sayılır. Bu durumda tüm sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Kurum ve/veya kurumlar hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
 • Sergiye kabul edilen fotoğrafların, ticari amaç gütmeksizin her nevi sergileme ve umuma arz, hak ve yetkisi, Yakın Doğu Üniversitesi’ne devredilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Sempozyum resmi sayfasında yayımlanma hakkı kazanacaktır. Katılımcı bunun için herhangi bir bedel ödemeyecektir.
 • Kabul edilen fotoğraflar içerisinden gerçekleştirilecek ikinci değerlendirme sonucunda seçilen fotoğraflar, Modern Sanat Müzesi koleksiyonuna kabul edilebilecektir.
 • Başvuranlar, yukarıda sayılan tüm koşulları tam ve eksiksiz olarak kabul etmiş sayılacaktır.
Adem Tscihan Chatzi Impram
Ahmet Özkan
Ahmet Özkan
Berrin Bayraktaroğlu
Berrin Bayraktaroğlu
Berrin Bayraktaroğlu
Cavid Mehdiyev
Deniz Çeliker
Emin Alizadeh
Emin Alizadeh
Emin Alizadeh
Emin Alizadeh
Eren Görgülü
Erkan Tabakoğlu
Erkan Tabakoğlu
Erkan Tabakoğlu
Erkan Tabakoğlu
Erkan Tabakoğlu
Fahri Tarhan
Fahri Tarhan
Fahri Tarhan
Fahri Tarhan
Fahri Tarhan
Hacı Murat Terzi
Hasan Yelken
Hasan Yelken
Hasan Yelken
Hasan Yelken
Hasan Yelken
İsmail Birlik
Mehmet Gökyiğit
Mehmet Gökyiğit
Mehmet Gökyiğit
Mehmet Gökyiğit
Mert Yusuf Özlük
Mirze Hüseynov
Mocalov Roman
Murat Çeliker
Nurlan Məlikzadə
Quliyeva Suada
Tural Məmmədov
Tural Məmmədov
Tural Məmmədov
Turan Nazirov
Turan Nazirov
Uğur Aydın
Uğur Aydın
Uğur Aydın
Uğur Aydın
Yusif Qasimli
Yusif Qasimli