1. Uluslararası Sinema Sempozyumu 14-15-16 Haziran 2021
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi/İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAM) KKTC

Değerli Bilim İnsanları, Akademisyenler, İletişim Alanındaki Paydaşlar, Sanatçılar ve Araştırmacılar

Uluslararası Sinema Sempozyumu; 14-16 Haziran 2021 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAM) işbirliğinde, yaşadığımız Covid 19 pandemisi olumsuz koşulları nedeni ile dijital ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ile Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı tarafından desteklenmektedir.

Sempozyumun amacı, Toplum, Kültür ve Sinema ilişkisine akademik ve sanatsal bakış açısı ile yaklaşmak, tartışmak yeni yönelimler ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Sosyal Bilimler ve sanatsal bilgilerin aktarılması, tartışılması ve önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli işbirliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Sinema, toplumsal değişkenler ve dönüşümlerden etkilendiği kadar kitlesel bir sanat dalı olması nedeni ile toplumsal değişime de katkı sağlayan en önemli sanat dalı olarak kabul edilmektedir. Dijitalleşen yaşam içerisinde sinema sanatının etkileri gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu önemli odak noktasından hareketle sempozyumun konusu ‘’Toplum, Kültür, Sinema’’olarak belirlenmiştir.

Bu hedefle yola çıkan düzenleme kurulu; sinemaya katkı koyan birçok paydaş ile işbirliğine girmesi yanında, tartışma konularını akademik platforma koyma hedefi noktasında birçok üniversitenin desteğini sağlamayı da başarmıştır. Sempozyum ilk yılında olmasına rağmen; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri dışında; Türkiye, Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan gibi birçok ülkenin seçkin üniversiteleri tarafından desteklenmektedir.

Sempozyum sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve sanatçıların katılımına açıktır. Sempozyuma katılımın ücretsiz olmasının yanı sıra, gerekli koşulları karşılayan ve eserlerini yayınlatmak isteyen akademisyenler için de ücretsiz yayın imkanı sağlanacaktır. Sempozyuma katılım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizce olacaktır. Bu yöndeki detay bilgi ilgili linklerde katılımcıların bilgisine sunulmuştur.

Çalıştayda Yer Alacak Olan Üniversiteler:

 • Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
 • Girne Üniversitesi (KKTC)
 • Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi (Türkiye)
 • Karabük Üniversitesi (Türkiye)
 • Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye)
 • Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
 • Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
 • Azerbaycan Devlet Medeniyet Ve İnce Sanat Üniversitesi (Azerbaycan)
 • Kazakistan Milli Al Farabi Üniversitesi (Kazakistan)
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
 • Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü (Özbekistan)
 • Fon Üniversitesi (Makedonya)
 • İliria Kollege (Kosova)
Paydaşlarımız